Kuu­sa­lu val­la­va­ra hal­dur on PEE­TER SOL­MAN

1070

3_45 PEETER SOLMANEs­mas­päe­vast, 12. no­vemb­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­ma­jas val­la­va­ra hal­du­ri­na Pee­ter Sol­man (pil­dil). Ta va­li­ti ame­tis­se kon­kur­sil osa­le­nud 6 kan­di­daa­di hul­gast. Pee­ter Sol­man töö­tas vii­ma­ti Tal­lin­na vang­la fi­nants- ja ma­jan­dus­o­sa­kon­na peas­pet­sia­lis­ti­na ning üt­leb, et lah­kus sealt, ku­na uus amet on sü­da­me­lä­he­da­ne seo­ses su­vel teh­tud su­vi­laos­tu­ga Kuu­sa­lu val­la Pu­di­soo kü­las: „Avas­ta­si­me pe­re­ga en­da jaoks Kuu­sa­lu koos me­re­ran­na­ga ja pak­ku­mi­ne asu­da siia ka töö­le tun­dus loo­mu­li­ku va­li­ku­na. Esial­gu hak­kan töö­le käi­ma Tal­lin­nast.“ Ta on lõ­pe­ta­nud Keht­na põl­lu­ja­man­dus­teh­ni­ku­mi, töö­ta­nud Fa­zer Ees­tis, ol­nud Pre­mia Food­si eks­por­di­juht ning Viim­si Hal­du­se ju­ha­ta­ja. Pee­ter Sol­man ni­me­tab oma es­ma­seks üle­san­deks uues ame­tis luua val­la­va­ra hal­da­mi­se ja hool­da­mi­se or­ga­ni­sat­sioon, pa­ral­leel­selt kaar­dis­ta­da val­la­va­ra. „Al­la­su­tu­se Kuu­sa­lu Val­la­va­ra Hal­dus ja Hool­dus loo­mi­se­ni võiks jõu­da lä­hi­kuu­del. Viim­si Hal­du­se töö oli üs­na sar­na­ne, ka mu prae­gu­se töö­ko­ha üle­san­ne on hal­la­ta val­la va­ra – koo­lid, las­teaiad, teed, ka bussi­liik­lus,“ mär­kis Pee­ter Sol­man.

Eelmine artikkelKeh­ra koo­li maal „Ka­le­vi tu­lek“ on res­tau­ree­ri­tud
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas OÜ Ra­ven nõu­ko­gu