Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma töö­ta­su

1064

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­ne­ma töö­ta­suks 2700 eu­rot kuus. Tööü­le­san­ne­te­ga seo­tud sõi­te isik­li­ku sõi­duau­to­ga kom­pen­see­ri­tak­se val­la­va­ne­ma­le 0,30 eu­rot ki­lo­meet­ri eest. Mo­biil­si­de ku­lu­tus­te eest ta­su­tak­se ku­ni 60 eu­rot kuus, see si­sal­dab ka par­ki­mis­ta­su­sid. Mar­gus Soom te­gi et­te­pa­ne­ku suu­na­ta töö­ta­su puu­du­tav eel­nõu es­malt ee­lar­ve- ja ma­jan­dus­ko­mis­jo­ni­le aru­ta­mi­seks. And­res Hein­ver sel­gi­tas, et val­la­va­ne­ma kon­kur­sil osa­le­nu­te esi­ta­tud pal­ga­soo­vid jäid sa­ma­le ta­se­me­le. Mar­ti Hääl li­sas, et need jäid va­he­mik­ku 2500-3500 eu­rot kuus. Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma se­ni­ne töö­ta­su oli 2500 eu­rot kuus. Sõi­du- ja te­le­fo­ni­ku­lu­sid kom­pen­see­ri­ti ka va­rem sa­mas ma­hus.

Eelmine artikkelHC Keh­ra ja Aru­kü­la/Au­den­tes olid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel või­du­kad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sse kuuluvad nüüd kol­me va­li­mis­lii­du esin­da­jad