Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se sot­siaal­ko­mis­jon

847

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­su­se­ga on val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud sot­siaal­ko­mis­jon, kes vaa­tab lä­bi sot­siaal­toe­tus­te aval­du­sed ja teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku toe­tus­te mää­ra­mi­seks. Se­ni oli see üle­san­ne vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­nil. Ko­mis­jo­ni koos­seis on mää­ra­tud ame­ti­koh­ta­de jär­gi, mit­te ni­me­li­selt. Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ka val­la­va­lit­su­se sot­siaal­ko­mis­jo­ni põ­hi­mää­ru­se. Ko­mis­jo­nis on val­la­va­lit­su­se lii­ge, ka­hel esi­me­sel koo­so­le­kul osa­les val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu, ning abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man, hoo­le­kan­des­pet­sia­list Ai­gi Rei­no­mä­gi ja sot­siaal­vald­kon­na re­fe­rent Ene Re­ba­ne. Abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man sel­gi­tas, et pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes on toe­tus­te mää­ra­mi­seks val­la­va­lit­su­se juu­res eral­di sot­siaal­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad sel­le vald­kon­na spet­sia­lis­tid, ning vo­li­ko­gu­de sot­siaal­ko­mis­jo­nid te­ge­le­vad sot­siaal­tee­ma­de­ga laie­malt.

Eelmine artikkelKodu tur­va­li­sus puh­ku­se ajal
Järgmine artikkel17 aja­kir­ja­nik­ku käi­sid Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ring­rei­sil