Kuu­sa­lu val­la­le on hoo­le­kan­des­pet­sia­list ik­ka leid­ma­ta

1289

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pi­ken­das taas hoo­le­kan­de­s­pet­sia­lis­ti kon­kur­si. Väl­ja­kuu­lu­ta­tud kon­kurss, mil­le täh­tae­ga juu­lis pi­ken­da­ti, ei too­nud tu­le­must. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets loo­tis see­jä­rel, et uus töö­ta­ja õn­nes­tub lei­da koos­töös Töö­tu­kas­sa­ga. Kuid so­bi­va ha­ri­du­se ja os­kus­te­ga ini­me­ne Kuu­sa­lu val­last oli ju­ba leid­nud töö­ko­ha Tal­lin­nas ning ei soo­vi­nud val­la­töö­le tul­la. Uue kon­kur­si täh­taeg on 3. au­gust. Kuu­sa­lu val­la se­ni­ne hoo­le­kan­des­pet­sia­list Pil­le­riin Kurg läks sot­siaal­nõu­ni­kuks Jõe­läht­me val­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu õpi­las­ma­le­va rühm osa­les koos teis­te­ga rii­gi­kait­se­laag­ris
Järgmine artikkelAugus­tis pan­nak­se Kuu­sa­lu val­da EV 100 kolm kin­gi­tu­sep­laa­ti