Kuu­sa­lu vabaühenduste toetuste taotlused

424

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus­se lae­kus täh­ta­jaks, 15. sep­temb­riks va­ba­ühen­du­stelt 12 taot­lust kul­tuu­ri- ja spor­di­rin­gi­de ning ko­gu­kon­na­sünd­mus­te kor­ral­da­mi­seks. Ühe­kord­se­te toe­tus­te taot­lu­si esi­ta­ti 48, neist 19 spor­di- ja 13 kul­tuu­rü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­seks ning 16 ko­gu­kond­li­ku­le te­ge­vu­se­le toe­tu­se saa­mi­seks. Taot­lu­si hak­kab lä­bi vaa­ta­ma vo­li­ko­gu ha­ri­du­se ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon.