Kuu­sa­lu ten­ni­se ava­võist­lu­se või­tis ERK­KI VIL­LEMS

1023

UR­MAS KOT­KAS

3. juu­nil toi­mu­sid Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel hooa­ja ava­võist­lu­sed ten­ni­se ük­sik­män­gus. Osa­le­sid 11 ten­ni­sis­ti. Kuu­sa­lu ten­ni­se ede­ta­be­li jär­gi ne­li pa­re­mat said pai­gu­tu­se ta­be­lis­se, üle­jää­nud ko­ha loo­si­ga.
Pool­fi­naa­li­des või­tis Erk­ki Vil­lems 7:5, 6:4 Tar­mo Kiigs­ke ja Ris­to Roos 4:6, 6:2, 7:6 Ju­ku Kal­le Ad­ra­ti. Fi­naal­män­gus, mi­da kan­ti üle in­ter­ne­tis, alis­tas Erk­ki Vil­lems 6:2, 6:2 Ris­to Roo­si. 3. ko­ha saa­vu­tas Ju­ku Kal­le Ad­rat, kes või­tis Tar­mo Kiigs­ket 6:4, 6:2.
Val­la meist­ri­võist­lu­sed ten­ni­ses toi­mu­vad 8. ja 9. juu­lil.

Eelmine artikkelPuu­paa­di koo­li­tus Vii­nis­tul ja mi­li­taar­pä­ran­di se­mi­nar Suur­peal
Järgmine artikkelKeh­ra ko­man­dost va­ba­riik­li­ku­le võist­lu­se­le kaks mees­kon­da