Kuu­sa­lu ten­ni­se­hooaeg on ava­tud

636

UR­MAS KOT­KAS

19. mail toi­mus Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel igaü­he paa­ris­män­gu tur­niir, mis on ju­ba aas­taid ol­nud vä­li­hooa­ja esi­me­ne võist­lus. Re­gist­ree­ru­sid 10 ten­ni­sis­ti, kes võt­sid loo­si­ga oma­le paa­ri­li­sed.

Täi­se­du­ga 4 või­du­ga lõ­pe­ta­sid Vi­ta­li Ka­li­nin-Ei­ki Ka­da­ja­ne. Kol­me või­du­ga tu­lid 2. ko­ha­le Ju­ku-Kal­le Ad­rat-Na­ta­lia Ka­li­ni­na ning kol­man­daks ka­he või­du­da Tar­mo Kiigs­ke-Im­re Verk. Kol­me pa­re­mat au­ta­sus­tas Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi ka­ri­ka­te­ga.

Lau­päe­val, 2. juu­nil kor­ral­das Kuu­sa­lu Ten­ni­sek­lu­bi hooa­ja ava­võist­lu­se ük­sik­män­gus. Osa­le­sid 12 ten­ni­sis­ti. Esi­me­sest pool­fi­naa­list pää­ses eda­si Ju­ku-Kal­le Ad­rat, kes või­tis Kül­lo Ku­hit tu­le­mu­se­ga 8:6. Tei­ses pool­fi­naa­lis alis­tas Ris­to Roos Tar­mo Kiigs­ke 8:2. Fi­naa­lis või­tis Ris­to Roos 8:5 Ju­ku-Kal­le Ad­ra­ti. Kol­man­daks tu­li  Kül­lo Ku­hi, kes oli Tar­mo Kiigs­kest pa­rem 8:2. Nais­test või­tis La­ris­sa Trei­berg, kes alis­tas Mar­je Ot­ti 8:3.Uueks ede­ta­be­li­ju­hiks tõu­sis Ju­ku-Kal­le Ad­rat. Järg­mi­sed ­võist­lu­sed on 7. ja 8. juu­lil.

Eelmine artikkelRaasiku vallavanema ANDRE SEPA umbusaldamine kukkus läbi
Järgmine artikkelRaa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu koh­vi­ku­pi­da­ja lei­tud