Kuu­sa­lu Sü­da­meap­teek sai ke­ti pa­ri­ma ap­tee­gi ka­ri­ka

3438

Sü­da­meap­tee­ki­de kett tun­nus­tab aas­ta al­gu­ses pa­ri­maid Sü­da­meap­tee­ke, väik­se­ma­te ap­tee­ki­de ka­te­goo­rias sai pa­ri­ma ap­tee­gi ka­ri­ka Kuu­sa­lu Sü­da­meap­teek. Sel­les ke­tis on kok­ku 75 Sü­da­meap­tee­ki. Kuu­sa­lus hak­kas Sü­da­meap­teek töö­le 14. ok­toob­ril 2015, asu­koht on Kuu­sa­lu Kon­su­mi kaup­lu­ses. Kuu­sa­lu Sü­da­meap­tee­gi ju­ha­ta­ja Kül­li Vest üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tun­nus­tus tu­li tä­nu müü­gi­tu­le­mus­te­le, aga ka klien­ti­de hin­nan­gu­te­le: „Meie kesk­kon­to­rist kü­sit­le­tak­se ju­hu­va­li­ku alu­sel ap­tee­ki­de klien­te, et kui­das ol­lak­se tee­nu­se­ga ra­hul. Tun­dub, et Kuu­sa­lu rah­vas tun­nus­tab me tööd.“ Au­hin­naks saa­dud ka­ri­kas on pan­dud Kuu­sa­lu ap­tee­gis au­ko­ha­le.

Eelmine artikkelLau­rent­siu­se Selts plaa­nib ava­da Ah­ren­si ku­ju ja par­gi lau­rit­sa­päe­val
Järgmine artikkelAni­ja val­la kõr­geim tipp on hoo­pis 104meet­ri­ne Mää­ras­mä­gi