Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses lõp­pes uju­mis­ki­lo­meet­ri­te ko­gu­mi­se võist­lus

520
Kuusalu spordikeskus.

KAD­RI IDA­VAIN

Võist­lu­sed kest­sid 1. no­vemb­rist 31. det­semb­ri­ni, oma sel ajal uju­tud meet­reid pa­ni kir­ja 92 ini­mest. Kok­ku uju­ti 1184 ki­lo­meet­rit ja 783 meet­rit. Pa­ri­ma tu­le­mu­se saa­vu­tas 106 ki­lo­meet­ri ja 475 meet­ri­ga Mar­gus Laar, tal­le järg­nes Jo­han­na Lee Ee­rik­soo 72 ki­lo­meet­ri ja 675 meet­ri­ga, see­jä­rel Ker­tu Sei­no­ja (61 km 300m), Kir­ke Klem­mer (55 km 375 m), Mar­kus Laar (53 km 975m) ja Se­bas­tian Id­nurm (47 km 100 m).

Eelmine artikkelVal­da­des mä­les­ta­ti Va­ba­dus­sõ­jas lan­ge­nuid
Järgmine artikkelRaa­si­kul toimus tra­dit­sioo­ni­li­ne Jõu­lu­ka­ri­ka tur­niir võrk­pal­lis