Kuu­sa­lu Soo­jus tõs­tab joo­gi­vee ja reo­vee tee­nu­se hin­du

717
KALLE KÜNGAS.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus taot­lu­sel ühis­vee­vär­gi- ja ka ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se uued hin­nad, mis hak­ka­vad keh­ti­ma 1. maist. Se­ni oli Kuu­sa­lu, Kol­ga ja Kiiu ale­vi­kus ning Kuu­sa­lu, Sal­mis­tu, Pä­ris­pea, Uu­ri, Ka­ber­la, Valk­la, Lee­si, Vii­nis­tu, Vi­ha­soo ja Pu­di­soo kü­las joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­se hind 1,90 eu­rot kuup­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga, hind keh­tis ala­tes maist 2016. Uus hind on 2,12 eu­rot kuup­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga. Reo­vee ära­juh­ti­mis­tee­nu­se hind on Kuu­sa­lus, Kol­gas, Kiius ning Kuu­sa­lu, Ku­pu, Valk­la, Uu­ri, Kol­ga­kü­la ja Vi­ha­soo kü­las ap­ril­li lõ­pu­ni 2,47 eu­rot kuup­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga, ala­tes maist 2,76 eu­rot kuup­meet­ri eest koos käi­be­mak­su­ga. Abo­nent­ta­sud ei muutu. Kuusalu vallale kuuluva OÜ Kuusalu Soojus juht Kalle Küngas ütles, et hinnatõusu peamine põhjus on investeeringute finantseerimise vajadus: „Kuusalu Soojuse nõukogu arutas kahel koosolekul põhjalikult, milliseid töid teha ja mida mitte. Esitasime vallavalitsusele hinnatõusu taotluse veebruari alguses, ka vallavalitsuse tehtud otsust on põhjalikult kaalutletud. Hinna arvutamisel on väga selged nõuded, mis tulenevad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusest.“ Järgmises Sõnumitoojas kirjutame Kuusalu Soojusest pikemalt, ka seoses hinnatõusuga kavandatavatest tegevustest.

Eelmine artikkelHariduse tulevik Kuusalu vallas
Järgmine artikkelMida peaks Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ela­nik tead­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja pla­nee­ri­mi­sest