Kuu­sa­lu Soo­ju­se juh­ti­mi­sest

725

Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi ja ju­ha­tu­se liik­me­na jät­kab Kal­le Kün­gas, et­te­võt­te nõu­ko­gu uus esi­mees on Raul Val­gis­te. Val­la­va­lit­sus kut­sus OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus nõu­ko­gust ta­ga­si val­la­va­lit­su­se en­di­se liik­me Hei­no Ju­no­lai­ne­ni va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja vo­li­ko­gu liik­me Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li EK­RE ni­me­kir­jast. Nõu­ko­gu uu­teks liik­me­teks ni­me­tas val­la­va­lit­sus ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Prak­si ja va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Raul Val­gis­te, kes on oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na pea­ta­nud. Nõu­ko­gus­se jäid eda­si Ei­ki Ka­da­ja­ne, And­res Saal­maa ja Ur­mas Mark. Muu­tu­nud koos­sei­su­ga nõu­ko­gu va­lis esi­me­heks Raul Val­gis­te, kes on va­rem aas­taid töö­ta­nud Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­ju­hi­na. Et­te­võt­te ju­hiks kin­ni­tas nõu­ko­gu taas Kal­le Kün­ga­se, kel­le viieaas­ta­ne töö­le­ping lõp­pes 2018. aas­ta­ 31. detsembril.

Eelmine artikkelAni­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks 42 kan­di­daa­ti
Järgmine artikkelHC Keh­ra B-klas­si noo­red Ees­ti MV 2. ko­hal