Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba läks kinni

1859

OÜ Mak­si­tiim sul­ges 10. juu­list söök­la­ruu­mid, lõu­na­söö­ki ehk sup­pi ja praa­di pa­ku­tak­se sa­ma ma­ja keld­ri­kor­ru­sel asu­vas pit­sa­koh­vi­kus. Kuu­sa­lu Söö­gi­toa pe­re­nai­ne Lii­na Vee­leid üt­les, et kol­lek­tiiv­puh­kus on neil ol­nud ka va­rem, vii­ma­ti kuus aas­tat ta­ga­si: „Sul­ge­mi­ne po­le lõp­lik. Va­ja­me puh­kust ja ta­ha­me mõel­da, kui­das eda­si. Ole­me töö­ga üle­koor­ma­tud, mit­me prae ja su­pi­ga lõu­na­söö­gi pak­ku­mi­ne söö­gi­toas on vä­ga töö­ma­hu­kas. Tem­po on läi­nud kii­reks, va­ja on hin­ge tõm­ma­ta.“ Ta rää­kis, et köök jääb töö­le, aga väik­se­ma ma­hu­ga. Jät­ku­valt pa­ku­tak­se ca­te­rin­gi tee­nust, val­mis­ta­tak­se ku­li­naa­ria­too­teid, paa­ri nä­da­la pä­rast lõ­peb kon­diit­ri puh­kus. Tel­li­mu­si võe­tak­se vas­tu en­di­selt. „Klien­did, kel­le­le ole­me olu­kor­da sel­gi­ta­nud, on suh­tu­nud mõist­valt. Ole­me väi­ke fir­ma, häid töö­ta­jaid on kee­ru­li­ne juur­de saa­da, klien­di­tee­nin­dus nõuab pin­gu­tu­si,“ lau­sus et­te­võt­te juht.

Eelmine artikkelAru­kü­la 7. koh­vi­ku­te­päev – pal­ju uu­si tu­li­jaid, kirevaid kostüüme ja muusikat
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de toe­tu­sed