Kuu­sa­lu SK ker­ge­jõus­tik­las­te­le Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­telt kaks 3. koh­ta

1472

Pü­ha­päe­val, 29. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Ees­ti tal­vi­sed ka­ri­ka­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus.
Mees­te kau­gus­hüp­pes või­tis Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­tik­la­ne Sö­ren Jõõ­ras (Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi) 7.05 meet­ri­ga 3. ko­ha. Te­gu oli ain­sa õn­nes­tu­nud hüp­pe­ga – Sö­ren Jõõ­ras sai tu­le­mu­se kir­ja al­les võist­lu­se vii­ma­sel, 4. kat­sel. Te­ma noo­rem vend Se­ve­ri Jõõ­ras hüp­pas ava­kat­sel 6.60 meet­rit, mis an­dis Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 9. ko­ha.
Ven­nad osa­le­sid ka 60 meet­ri jook­susp­rin­dis. Seal tu­li Sö­ren Jõõ­ras 7,17 se­kun­di­ga 6. ko­ha­le, Se­ve­ri Jõõ­ras lä­bis 60 meet­rit 7,25 se­kun­di­ga, mis an­dis 12. ko­ha.
Nais­te kõr­gus­hüp­pes alis­tas Kuu­sa­lu SK võist­le­ja Ma­ri­te En­nus­te 1.66 meet­rit. See kind­lus­tas 17aas­ta­se­le ker­ge­jõus­tik­la­se­le 3. ko­ha.