Kuu­sa­lu post­kon­tor jääb veel su­le­tuks

1479

Ehk­ki Om­ni­va plaa­nis ava­da Kuu­sa­lu post­kon­to­ri taas tu­le­val es­mas­päe­val, 28. jaa­nua­ril, teatas et­te­võ­te, et ava­mi­ne on lü­ka­tud eda­si, uus töö­ta­ja hak­kas ame­tit õp­pi­ma, aga pi­di tööst loo­bu­ma, ot­si­takse uut töö­ta­jat. Om­ni­va mee­dia­su­he­te juht Mat­tias Kaiv sel­gi­tas, et Kuu­sa­lu post­kon­to­ri tee­nin­dus­piir­kon­na saa­de­ti­sed suu­na­tak­se pa­kiau­to­maa­ti või kui mõõ­dult ei so­bi või on täht­saa­de­ti­sed, toob kir­ja­kand­ja või viiak­se väl­jas­ta­mi­seks Lok­sa post­kon­to­ris­se. Kui po­le või­ma­lik saa­de­ti­se­le kau­ge­ma­le jä­re­le min­na, saab he­lis­ta­da või kir­ju­ta­da Om­ni­va klien­diin­fos­se, tel­li­da saa­de­tis ko­ju. Om­ni­va ko­du­le­hel on link abiin­fo­le „kir­ja­kand­ja tel­li­mi­ne“. Kir­ja­kand­jalt saab tel­li­da ümb­rik­ke, post­mar­ke, saa­ta te­ma abil kir­ja või pak­ki, maks­ta ar­veid, vor­mis­ta­da aja­kir­ja­de-leh­te­de tel­li­mu­si. Kir­ja­kand­jat on või­ma­lik ko­ju tel­li­da se­ni, ku­ni Kuu­sa­lu post­kon­tor on su­le­tud. Tel­li­ja­ga le­pi­tak­se aeg kok­ku, kir­ja­kand­ja tu­leb ko­ju üld­ju­hul järg­mi­sel töö­päe­val või hil­je­malt 3 töö­päe­va jook­sul.

Eelmine artikkelValimised algavad 4 nädala pärast
Järgmine artikkelKeh­ra raa­ma­tu­ko­gus on las­te lu­ge­mis­kes­kus Ramp­su