Kuu­sa­lu õpi­las­te tu­le­mu­sed TV 10 olüm­pias­tar­dis

509

19. mail Tal­lin­nas Kad­rio­ru staa­dio­nil toi­mu­nud TV 10 olüm­pias­tar­ti 48. hooa­ja IV eta­pi võist­lu­sel saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­test Ma­ri­liis Tiits noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 600 meet­ri jook­sus 7. ko­ha (1.51,86). Pip­pa Vee­re­mets lõ­pe­tas jook­su 22. ko­ha­ga (1.59,82). Pal­li­vis­kes tu­li Li­set­te Tiits 8. ko­ha­le (38.53), Ma­ri­liis Tiits sai 43. ko­ha (26.67).

Va­ne­ma­te tü­tar­las­te pal­li­vis­kes saa­vu­tas Mai­ra Vic­to­ria Park­tal 8. ko­ha (46.47), Han­na-Lii­sa Kaar­mann lõ­pe­tas 47. ko­ha­ga (34.99). 600 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Liis­bel Al­met 28. (1.55,25) ja Mia Ma­ria Lips­mäe 43. ko­ha­ga (1.59,78), ket­ta­hei­tes sai Liis­bel Al­met 25. (21.80) ja Han­na-Lii­sa Kaar­mann 63. ko­ha (12.48).

Noo­re­ma­te pois­te 1000 meet­ri jook­sus tu­li Hu­go Saul 9. ko­ha­le (3.22,17) ja Ris­to Lii­vo 10. ko­ha­le (3.22,42). Va­ne­ma­te pois­te sa­mal dis­tant­sil saa­vu­tas Jes­se Lau­ter sa­mu­ti 10. ko­ha (3.05,27), Ad­rian Aio lõ­pe­tas jook­su 39. ko­ha­ga.

Noo­re­ma­test pois­test vis­kas Nor­man Nik­ka­ri­nen ke­tast 22.29 meet­rit, mis an­dis 18. ko­ha, Se­bas­tian Pa­lu sai 18.99 meet­ri­ga 39. ko­ha. Va­ne­ma­te pois­te ket­ta­hei­tes sai Ker­mo Vee­tõus­me 24. (29.04), Te­ner Mar­kus 34. ko­ha (25.83). Pal­li­vis­kes tu­li Ker­mo Vee­tõus­me 17. (57.88), Ad­rian Aio 21. ko­ha­le (56.63). Noo­re­ma­te pois­te pal­li­vis­kes sai An­de­ro Park­tal 23. (44.46) ja Mar­tin Plakk 31. ko­ha (42.91).

Eelmine artikkelUuest õp­peaas­tast alus­tab Keh­ras te­ge­vust kä­si­pal­lia­ka­dee­mia
Järgmine artikkelRaa­si­ku Mu­tu­kad män­gib tõ­sist noor­te­tük­ki