Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te al­ga­tus – 100 mi­nu­tit noor­te­fil­mi

1491

Kuu­sa­lu Noor­te­kes­kus­te töö­ta­jad Kris­ta Al­lik ja He­le­ri Pais­te on koos­töös sih­ta­su­tu­se Kol­ga Mõis esin­da­ja Mee­lis Ron­do­ga al­ga­ta­nud Ees­ti Va­ba­riik 100 üri­tus­te raa­mes kin­gi­tu­se „100 mi­nu­tit Ees­tit – lä­bi noor­te sil­ma­de!“. Plaan on te­ha rii­gi­le kin­gi­tu­seks 100mi­nu­ti­li­ne film noor­te mõ­te­test Ees­ti koh­ta ja eest­lu­sest ei­le, tä­na, hom­me. Ko­gu­tak­se siin­se­te ja ka vä­lis­maal ela­va­te Ees­ti noor­te 1mi­nu­ti­li­si lü­hi­fil­me, et neist kok­ku pan­na 100mi­nu­ti­li­ne do­ku­men­taal­film. EV 100 ko­du­le­he­le on pan­dud kin­gi­tust tut­vus­tav tekst ja vei­di üle 2 mi­nu­ti kes­tev vi­deo üles­kut­se­ga võt­ta akt­sioo­nist osa. Kris­ta Al­lik rää­kis, et klip­pi fil­mi­ti Kol­ga va­lit­se­ja­ma­jas ka­he­päe­va­sel koo­li­tu­sel, võt­ted käi­sid üle sü­daöö, öö­bi­ti seal­sa­mas ja hom­mi­kul jät­ka­ti. Esi­me­ne ja kol­mas koo­li­tus olid Kiiu noor­te­kes­ku­ses. Kuu­sa­lu val­la noor­te­ga koos osa­le­sid koo­li­tu­sel Aru­kü­la fil­mifestivali tiimist Cris­ti­na Kas­ka ja Egle Liiskmann.

Eelmine artikkelAni­ja val­la tee­ne­te­mär­gid RAI­VO HOL­MI­LE ja MART ELU­RI­LE
Järgmine artikkelPik­va peo­ma­ja oma­ni­kel OÜst Tüd­ru­kud on Tal­lin­nas po­pu­laar­ne li­ha­pood