Kuu­sa­lu kool ko­gub lii­ku­mis­ki­lo­meet­reid

1428

Kuu­sa­lu koo­li­pe­re ko­gub 17. ap­ril­list ku­ni 2. mai­ni ke­ha­li­se ak­tiiv­su­se ki­lo­meet­reid – jalg­si või jalg­rat­ta­ga lii­ku­mi­ne, tren­nid, ter­vi­ses­port, uju­mi­ne. Klas­sid esi­ta­vad ko­gu­tud ki­lo­meet­rid õpi­la­so­ma­va­lit­su­se­le. Ki­lo­meet­reid ko­gu­vad ka õpe­ta­jad. Algk­las­si­de lä­bi­tud ki­lo­meet­rid fik­see­ri­tak­se 24.-28. ap­ril­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­des, kui koo­lis on ter­vi­se­nä­dal „Lii­ku­mi­ne on elu alus“. Ter­vi­se­nä­da­lal on maas­ti­ku­mäng ja tree­nin­gud, koo­li­päe­vad al­ga­vad hom­mi­ku­võim­le­mi­se­ga. Lä­bi­tud lii­ku­mis­ki­lo­meet­rid lii­de­tak­se, sel­gi­ta­tak­se väl­ja, mil­li­ses­se maa­ke­ra punk­ti ühes­koos oleks jõutud.

Eelmine artikkelAru­kü­las oli Ida-Har­ju suu­rim noor­te lau­lu- ja tant­su­peo lõk­kepidu
Järgmine artikkelVal­la­juh­ti­mi­sest Raa­si­ku moo­di