Kuu­sa­lu koo­li tru­pi­le Suu­re Vaa­la au­hind

1324

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 5. klas­si näi­te­ring osa­les noo­re­ma ast­me koo­li­teat­ri­te üle­rii­gi­li­sel fes­ti­va­lil Väi­ke La­va 2017, mis toi­mus ree­del ja lau­päe­val, 3. ja 4. no­vemb­ril Viim­si kesk­koo­lis. Kok­ku esi­ne­sid 16 trup­pi üle Ees­ti. Kuu­sa­lu näi­te­ring esi­tas Ju­han Jai­gi „Kaie päev“ põh­jal sea­tud la­vas­tu­se „Päev na­gu ala­ti“ ja sai Suur Vaa­la peaau­hin­na. Näit­le­jap­ree­mia said Kuu­sa­lu noor­test Joo­sep Pal­gi, kes ke­has­tas pa­pa­goid, ja Mia Ma­ria Lips­mäe kõi­ge väik­se­ma kas­si rol­li eest. Tru­pi ju­hen­da­ja­le Sai­ma Kal­lion­si­vu­le an­ti la­vas­ta­jap­ree­mia. La­vas­tu­ses osa­le­sid veel Ch­ris­se­ly Vaa­bel, Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Ro­land Trei­ma, Karl Krist­jan Kal­lip, Kas­par Rün­ge­nen, An­na­lii­sa Roo­ta­lu, Rag­ne Lo­vii­se Kot­kas, Rai­nis Ki­kas, Anet­te Dan­juk, Ker­tu Sei­no­ja ja Jo­han­na Lii­sa Jõe. Tä­na­vu ke­va­del saa­vu­tas sa­ma la­vas­tus lau­reaa­di­tiit­li nii maa­kond­li­kul kui ka üle­rii­gi­li­sel koo­li­teat­ri­te fes­ti­va­lil.

Eelmine artikkelSAND­RA VI­LU­MAA ja KEI­JO-JO­HANN NOR­DEN osa­le­vad Noor­te Maa­päe­val
Järgmine artikkelKitsas koolimaja Kuusalus