Kitsas koolimaja Kuusalus

1350

Kuusalu keskkooli hoolekogu viimaste aastate protokollidest on näha, kuidas kooli ruumikitsikuse teemat on käsitletud peaaegu igal koosolekul. Seda on arutatud seoses Kuusallu riigigümnaasiumi rajamise lootusega, uuritud vallavanemalt, millal võiks saada algklasside jaoks juurdeehituse, kõne all on olnud ka moodulmaja rentimise võimalus. Variantidena on räägitud mõne algklassi paigutamisest Kuusalu või Kolga lasteaeda, aga samas nenditud – siis kaob side kooliga.

Nüüd on ruumiprobleem taas päevakorral ja nagu uue volikoguesimehe kommentaarist loeme – tulekul ilmselt suuremad arutelud Kuusalu valla haridusvõrgu arengust laiemalt.