Kuu­sa­lu koo­li moo­du­lid Ra­mi­rent Bal­tic ASilt

995

Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­kes­se Kuu­sa­lu koo­li­le kon­tei­ner­koo­li­ma­ja ren­ti­mi­seks esi­ta­ti kaks pak­ku­must, neist kal­li­ma hind oli 250 014 eu­rot ja ma­da­ma hind 223 188 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Sood­sa­ma pak­ku­mu­se esi­tas ja han­ke või­tis Ra­mi­rent Bal­tic AS. Pak­ku­mu­se sum­ma si­sal­dab ka pai­gal­dust ja ole­ma­so­le­va­te kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga ühen­da­mist. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ren­dib fir­malt 3 aas­taks kok­ku 4 moo­du­lit täien­da­va­te klas­si­ruu­mi­de jaoks. Kõi­gis­se nel­ja klas­si pai­gal­da­tak­se elekt­roo­ni­li­sed tahv­lid, klas­sid va­rus­ta­tak­se soo­ja vee­ga ning kon­tei­ner­koo­li­ma­ja saab ka li­sa-WC, ku­na Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja se­ni­sed tua­let­ruu­mid on üle­koor­ma­tud. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et le­ping ei ole veel han­ke võit­ja­ga sõl­mi­tud, tu­le­val nä­da­lal lõ­peb han­ke vaid­lus­ta­mi­se täh­taeg. Kon­tei­ner­koo­li­ma­ja peaks te­ma sõ­nul ole­ma pai­gal­da­tud ja ka­su­tus­kõlb­lik hil­je­malt 15. au­gus­til.

Eelmine artikkelRii­gi­ko­gu keskf­rakt­sioo­ni 4 lii­get käi­sid Keh­ras
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la rah­va va­lik