Kuu­sa­lu ka­ra­te­noo­red võit­sid Tal­lin­na MV me­da­leid

1101

9. det­semb­ril toi­mu­nud Tal­lin­na meist­ri­võist­lus­tel ka­ra­tes võit­sid ka­ra­tek­lu­bi IVL noo­red ka­ra­te­kad Kuu­sa­lust 3 kuld- ja 2 pronks­me­da­lit.

Ku­mi­tes või­tis U12 va­nu­se­klas­sis ku­ni 40 ki­log­ram­mi kaa­lu­va­te tüd­ru­ku­te esi­ko­ha Maia Hol­land. Kuld­me­da­lid vii­sid Kuu­sal­lu ka U14 va­nu­sek­las­sis võis­tel­nud Bo­ris Mas­te­rov ku­ni 40 kg ning Joo­sep Pal­gi ku­ni 45 kg kaa­lu­va­test noor­mees­test.

U 12 va­nu­se­rüh­ma tüd­ru­ku­test või­tis Ka­rin Mas­te­rov 3. ko­ha nii ku­mi­tes, kaa­lu­ka­te­goo­rias ku­ni 34 kg, kui ka ka­tas.

IV­Li Kuu­sa­lu noor­te tree­ner on Priit Se­li.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na jät­kab UR­MAS KIRT­SI
Järgmine artikkelHäid pühi!