Kuu­sa­lu jalg­rat­tu­ri­tel oli võist­lus­te­roh­ke nä­da­la­va­he­tus

890

KAI­DO LAAS

Lau­päe­val, 2. juu­nil ava­sid Es­to­nian Cup Val­ge­ho­bu­se­mäe Rat­ta­ma­ra­to­ni võist­lus­päe­va M10 poi­sid 2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si­ga, kus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­red Mar­kus Alek­san­der Saar sai 2. ja Her­len Ka­jo 3. ko­ha, Re­vo Käärst ja Mikk Jõ­gi olid vas­ta­valt 10. ja 15. M8 pois­te 1 km sõi­dul sai Georg Sa­lu­puu 3. ko­ha ka­ri­ka.

Pä­rast põ­hi­ma­ra­to­ni star­ti suun­du­sid M14 ja noo­re­mad 21,7 km pik­ku­se­le 150 osa­võt­ja­ga pool­ma­ra­to­ni­le, mil­le Joo­nas La­tik lõ­pe­tas 18. ko­ha­ga, M14 pois­test sai ta 9. ko­ha. Oma esi­me­se ma­ra­to­ni­ko­ge­mu­se said sel­lel sõi­dul ka lõ­pe­ta­mi­se jär­je­kor­ras Mar­kus Alek­san­der ja Mau­ro Erik Saar, Kris­to La­tik, Ru­ben Käärst, Her­len Ka­jo, And­re Vil­bas­te, Georg Sa­lu­puu, Re­vo Käärst ja Mikk Jõ­gi.

Pü­ha­päe­val, 3. juu­nil osa­le­sid Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noo­re­mad XXII Eri­ka Sa­lu­mäe Rat­ta­ral­lil Ahu­las. 6-7aas­tas­te pois­te 1 km maan­tee­sõi­du või­tis Georg Sa­lu­puu ning sa­ma pi­ka 8-9aas­tas­te sõi­du Re­vo Käärst. M11 klas­si 5 km sõi­du või­tis Kris­to La­tik, järg­ne­sid Mar­kus Alek­san­der Saar ja Georg Sa­lu­puu, And­reas Vil­bas­te ja Ru­ben Käärst, Mau­ro Erik Saar sai 7. ja Re­vo Käärst 9. ko­ha 14-17aas­tas­te 10 km sõi­dul sai Joo­nas La­tik 2. ko­ha.

Sa­mal päe­val toi­mus Vil­jan­dis Fil­ter Maan­tee­ka­ri­ka­sar­ja III etapp, kus Ste­fan Loo­tus sai 117 km põ­hi­sõi­dul 179 lõ­pe­ta­ja seas Kõr­ge­mäe tõu­sul 21. ko­ha, ol­les 24 juu­nio­ri kon­ku­rent­sis nel­jas. 44,8 km noor­te­sõi­du lõ­pe­tas Ar­tur Kupp 9. ko­ha­ga, saa­des M-U17 pois­test 5. ko­ha, Ai­di Ger­de Tuisk sai sel­lel sõi­dul N-U17 nei­du­dest 3. ko­ha. M-U11 pois­te 2 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si või­tis Her­len Ka­jo.

Eelmine artikkelSega­dus Kuusalu vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tus­te­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­ma AND­RE SE­PA um­bu­sal­da­mi­ne kuk­kus lä­bi