Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­-spet­sia­lis­ti uus kon­kurss

883

3. au­gus­til lõp­pe­nud kon­kur­si­ga ei leid­nud Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus töö­le uut hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti. Abi­val­la­va­nem Aa­re Ets: „Te­gi­me välja valitud kan­di­daa­di­le et­te­pa­ne­ku asu­da töö­le 21. au­gus­tist. Pa­ra­ku tea­tas ta tei­se töö­päe­va hom­mi­kul, et loo­bub, ku­na ame­ti­koht ei vas­ta­nud te­ma oo­tus­te­le.” Väl­ja on kuu­lu­ta­tud uus kon­kurss, täh­taeg 15. sep­temb­ril.