Kuu­sa­lu, Aru­kü­la ja Raa­si­ku Har­ju­maa edu­ka­ma­te koo­li­de seas murd­maa­tea­te­jook­sus

933

Kol­ga­kü­las 14. mail toi­mu­nud Har­ju­maa koo­li­de­va­he­lis­tel meist­ri­võist­lus­tel murd­maa­tea­te­jook­sus saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses 2. ko­ha ja Raa­si­ku 3. ko­ha.

Tüd­ru­ku­te võist­kon­nad jook­sid 5x 500 ja poi­sid 5×1000 meet­rit. Kesk­koo­li­del-güm­naa­siu­mi­del läks 8 tu­le­mu­sest ar­ves­se 7 pa­re­mat. Kok­ku­võt­tes sai esi­ko­ha Ko­se güm­naa­sium (340 punk­ti) Kuu­sa­lu kesk­koo­li eest (337). Keh­ra güm­naa­sium sai 6. (306) ja Lok­sa güm­naa­sium 7. ko­ha (250). Põ­hi­koo­li­del läks 6 tu­le­mu­sest ar­ves­se 5 pa­re­mat. Või­tis Laag­ri kool 226 punk­ti­ga, järg­ne­sid Aru­kü­la põ­hi­kool (215) ja Raa­si­ku põ­hi­kool (203). Aeg­vii­du kool sai 9. ko­ha (177), Kol­ga 11. (119) ja Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool 13. ko­ha (38).

Kuu­sa­lu kesk­kool sai kaks ala­või­tu. Ku­ni 5. klas­si pois­te 5×1000 meet­ri jook­su või­tis Kuu­sa­lu aja­ga 18.39 mi­nu­tit. Koo­li võist­kon­nas olid Ad­rian Aio, Bru­no Ser­gio Treu­feld, Mat­tias Har­ti­kai­nen, Kaa­rel Prii­linn ja Jes­se Lau­ter. Keh­ra koo­li võist­kond sai 6. ko­ha (20.38), Raa­si­ku 7. (20.55), Vi­ha­soo 13. (22.25), Aru­kü­la 14. (22.32) ja Aeg­vii­du 17. ko­ha (24.16), Lok­sa kool kat­kes­tas. Esi­ko­ha või­tis ka Kuu­sa­lu 10-12. klas­si noor­mees­te võist­kond Joo­nas Laan­pe­re, Brent Põh­ja­la, Ka­rel Taal, Kaur Taal ja Egert Gah­ler, nen­de tu­le­mus oli 15.56 mi­nu­tit. Lok­sa lõ­pe­tas 5. (17.04) ja Keh­ra kool 8. ko­ha­ga (20.28). 8.-9. klas­si pois­test või­tis Sa­ku güm­naa­sium (16.04), Kuu­sa­lu kesk­kool sai 3. ko­ha (16.55). Kuu­sa­lu võist­kon­nas jook­sid Aa­ron All­mä­gi, Mat­tias Mei­gas, Ako Rand­maa, Karl Ja­ko Da­niel ja Ar­go Sel­jand. Aru­kü­la sai 6. ko­ha (17.44), Raa­si­ku 10. (18.40), Kol­ga 11. (18.42), Keh­ra 12. (18.47) ja Aeg­vii­du 13. ko­ha (19.55). 6-7. klas­si pois­te kii­reim oli Ko­se güm­naa­siu­mi võist­kond (17.35), Kuu­sa­lu sai 6. ko­ha (18.58), Raa­si­ku 9. (19.22), Keh­ra 11. (19.42), Lok­sa 13. (20.19), Aeg­vii­du 15. (20.43) ja Aru­kü­la 18. ko­ha (22.42).

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te jook­su või­tis Haab­nee­me kool (8.56 mi­nu­tit), Kuu­sa­lu koo­li I võist­kond sai 3. ko­ha (9.26). Võist­kon­da kuu­lu­sid Mia Ma­ria Lips­mäe, Anet­te Olk­ko­nen, Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Ann Ma­ri Laup­maa ja Liis­bel Al­met. Aru­kü­la sai 5. ko­ha (9.39), Lok­sa 9. (10.04), Kol­ga 10. (10.09), Keh­ra 11. (10.11), Raa­si­ku 12. (10.11), Kuu­sa­lu II võist­kond 13. (10.12) ja Aeg­vii­du 18. ko­ha (10.57). 6.-7. klas­si tüd­ru­ku­te seas oli või­du­kas Ko­se güm­naa­sium (9.03), Kuu­sa­lu sai taas 3. ko­ha (9.08), koo­li eest jook­sid Anet­te Ma­rie Vi­ja, An­na­bel Al­met, Ma­riel­la Soom, An­na-Lii­sa Põl­lu­vee ja Gi­ze­la Gu­nin. Keh­ra güm­naa­sium sai 6. ko­ha (9.25), Aru­kü­la 8. (9.48), Lok­sa 11. (10.08), Raa­si­ku 14. (10.39) ja Aeg­vii­du 17. ko­ha (10.51). 8.-9. klas­si tü­tar­las­te kii­reim oli Ko­se võist­kond (8.44), Kuu­sa­lu kool tu­li taas 3. ko­ha­le (8.59). Võist­kon­da kuu­lu­sid Car­men Pa­jus­te, Anet­te Stein­berg, Ker­li Kal­ju­laid, Ai­di Ger­de Tuisk ja Eg­le Pri­voi. Keh­ra kool sai 5. ko­ha (9.06), Aru­kü­la 7. (9.27), Lok­sa 11. (10.08), Kol­ga 13. (10,37) ja Aeg­vii­du 16. ko­ha (11.37). 10.-12. klas­si nei­du­de võit läks Ko­se koo­li­le (8.41), Keh­ra güm­naa­sium sai 4. ko­ha (9.24), Kuu­sa­lu kesk­kool 6. (10.01) ja Lok­sa güm­naa­sium 7. ko­ha (10.30).

Eelmine artikkelRaasiku kooli direktoriks valiti REELIKA TURI
Järgmine artikkelLau­päe­val oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja õu fla­men­co­tant­su ja His­paa­nia kul­tuu­ri pä­ralt