Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­te kon­kur­si vest­lu­sed 22. märt­sil

786

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­si ka­he abi­val­la­va­ne­ma leid­mi­seks. Sot­siaa­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­maks kan­di­dee­rijaid oli 11, aren­gu­vald­kon­da 10. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et 22. märt­sil toi­mu­vad vest­lu­sed 4 aren­gu- ja 4 sot­siaal­vald­kon­na abi­val­la­va­ne­ma kan­di­daa­di­ga. Uued abi­val­la­va­ne­mad peak­sid töö­le asu­ma es­mas­päe­vast, 2. ap­ril­list.

Eelmine artikkelPea­lin­na koo­rid an­na­vad Keh­ras ühis­kont­ser­di
Järgmine artikkelKodu­tun­ne ko­gub ra­ha Raa­si­ku pe­re­le