Kullast, ka eurost kallim on laps

829

heljo
HELJO PIKHOF, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige

Tublisti üle saja tuhande töötuga ühiskonnas ei söanda ka kõige paadunum liberaalse majanduse pooldaja väita, et töö kaotamine on inimese enda süü või hooletus. Töö­-tuid­ tuleb aga aina juurde. Neis oludes ei ole valitsus astunud mitte ainsatki sammu, et  kulutulena levivale vaesumisele  piiri panna ja  aidata neid, kes ennast ise aidata ei suuda. Ennekõike pean ma silmas lapsi, kelle vanem(ad) on jäänud tööta.

Keegi ei oska täpselt öelda, kui palju on meil praegu sirgu­mas lapsi ja noori, kelle pe­re peab läbi ajama ilma töise sissetulekuta. Nende laste üle ei peeta arvestust  justkui po­leks neid olemas.

Üha sügavamasse vaesussesse vajuva pere lapse kannatusteraja võib visandada umbes sedasi: esmalt võetak­se sult armsad mängukaas­lased ja lasteaiatädi,  siis kla­veriklass või jalgpallitrenn ja õrnas teismeliseeas võimalus sõprade seltsis kinos või klassi­ekskursioonil käia ning lõpuks sõbradki.

Põhjus on lihtne – perel ei ole raha. Hea veel, kui kodune katus pea kohale jääb.

Tõrjutus toob sagedasti kaasa käegalöömise kõigele, ka õppimisele. Korraliku hari­duseta jäänud kalestunud hin­ge­dega noored ei püüdle paha­tihti enam mitte kuhugi.

Et nõnda ei läheks, võtavad sotsiaaldemokraadid laste sotsiaalse kaitse riiklikult tähtsa küsimusena riigikogus üles 8.aprillil. Oleme teinud laste vaesusriski vähendamiseks ka rea ettepanekuid.

Koheselt tuleb seada sisse seiresüsteem selgitamaks välja need pered, kus laste toimetulek nõuab täiendavat toetust.

Riik ja omavalitsused peavad leidma lisaraha, mida suunata otse koolidele ja las­te­aedadele. Töötute vanemate laps ei tohi jääda ilma lasteaiakohast, huvikoolist ja  tervislikust toidust pika õpipäeva kestel. Samuti tuleb suu­ren­dada riigi ja omavalitsuste võimekust lastega perede abis­tamisel.

Veel peab riik hakkama maksma täiendavat 450 kroonist lapsetoetust neile las­tele, kelle töötud vanemad ei saa ei töötuskindlustushüvitist ega töötutoetust ning lõpetama lapsetoetuse maha­arvamise toimetulekutoetu­sest.

Sotsiaaldemokraadid tao­t­­­­levad ka suvel vastu võetud ja äärmiselt kallutatud töölepingu seaduse sirgemaks rihtimist. Töötuskindlustuse hü­vi­tis peab tõusma 70 protsendini ning töötuse jätkudes 50 protsendini varasemast palgast. Hüvitist saavate ini­meste ringi tuleb laiendada nendega, keda sunnitakse töölt lahkuma poolte kok­ku­leppel või lausa omal soovil.

Rahaline kate selleks on olemas – rekordkõrge tööpuu­duse juures ületavad töötuskindlustuse tulud selgelt kulusid. Valitsusliit pani töötuskindlustuse eurole ülemi­nekut kindlustama. Ometi ei ole euro mingi imerohi sot-­siaal­sete probleemide lahendamiseks. Meie väikese ja vananeva rahva iga laps peab olema kullast ja eurostki kallim!

Sotsid ootavad, et valitsus arvestaks meie ettepanekutega.

Tööpuudus ei kao kui võluväel ka siis, kui muud majandusnäitajad taas tõusule pööravad. Prognoositakse, et oodata on veelgi suuremat elanikkonna kihistumist ja ebavõrdsuse kasvu. Et Eesti ei läheks veel suuremate kont­rastide või teed, on hädavajalik pakutud meetmed  ellu viia.

Riik on kohustatud toetama hädas olevaid peresid. Kui jätame praegu kitsikusse sattunuile abikäe ulatamata, paneme me terve ühiskonna alla tasapisi tiksuva pommi.

Eelmine artikkelPõles üks tuba
Järgmine artikkelKuusalu rahvas läheb Blue Siriusega sõbrakaubandusreisile Soome