Kot­ka Ris­ti tank­la uus oma­nik on AS Kroo­ning

1971

Kuu­sa­lu val­las Kot­ka kü­las, Lok­sa-Võ­su tee­de rist­mi­kul asuv Kot­ka Ris­ti tank­la on üle kuu ol­nud su­le­tud. Ben­sii­ni­jaa­mal on uus oma­nik – Ees­ti tank­la­kett AS Kroo­ning. Et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge Ri­ho Rõuk üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Kot­ka tank­la on os­te­tud poolteist aas­tat ta­ga­si, val­dus tu­li üle hil­ju­ti. Tank­la veel ei töö­ta, edas­pi­di käi­vi­ta­tak­se au­to­maat­tank­la­na, es­malt vaa­da­tak­se üle to­rus­ti­kud ja ma­hu­tid, pu­has­ta­tak­se, pai­gal­da­tak­se uued kaablid, tan­kur ja mak­se­ter­mi­nal. Kot­ka Ris­ti tank­la tee­nin­dus­hoo­nes on plaan toit­lus­ta­mi­se­ga jä­tka­ta, sel­le­ga hak­kab te­ge­le­ma äri­part­ner. „Kot­ka rist­mik on vä­ga hea koht,“ kin­ni­tas ta ja sõ­nas, et Lok­sal asu­va­te tank­la­te osas kon­ku­rent­si ei kar­da: „Ole­me Nes­te kõr­val üks vä­he­seid, kes müüb Soo­me kü­tust.“ AS Kroo­ning laien­dab äri­te­ge­vust ka Kuu­sal­lu – hak­atakse tank­lat ehi­ta­ma Kuu­sa­lu sis­se­sõi­du juur­de, via­duk­ti lä­he­dus­se, kus on ko­gu­du­se­ga sõl­mi­tud 30 aas­taks hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­ping. Ri­ho Rõuk rää­kis, et elekt­ri­kaablite ümbertõstmiseks on kok­ku­lep­ped ole­mas, lä­hia­jal esi­ta­tak­se tank­la ehi­tusp­ro­jekt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le, et saa­da ehi­tus­lu­ba. 

Eelmine artikkelRaven kü­sib Raa­si­ku ela­ni­ke soo­ve ÜVK­ga lii­tu­mi­seks
Järgmine artikkelSpordiuudis