Kõn­nu kü­la­va­nem on JAA­NUS NAI­RI­MÄE

822

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga on Kõn­nu kü­la­va­ne­maks kin­ni­ta­tud Jaa­nus Nai­ri­mäe. Kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kor­ral­da­tud kor­duv­koo­so­lek oli 24. no­vemb­ril, val­la esin­da­ja­na oli ko­hal Mait Kröönst­röm. Esi­ta­ti kaks kan­di­daa­ti – Si­mo Tal­vo­ja ja Jaa­nus Nai­ri­mäe. Sa­la­ja­se hää­le­ta­mi­se tu­le­mu­se­na sai Si­mo Tal­vo­ja 11 ja Jaa­nus Nai­ri­mäe 12 poolt­häält. Kõn­nus on rah­vas­ti­ku re­gist­ri and­me­tel 96 ela­nik­ku, kor­duv­koo­so­le­kul kvoo­ru­mi­nõuet pol­nud. Koo­so­le­kul aru­ta­ti veel, et in­fo pa­re­maks edas­ta­mi­seks võiks te­ha kü­la mei­li­lis­ti.