Kolu­ve­re tee remondis

1249

Nä­da­la al­gu­ses sai Raa­si­ku val­las Jär­si kü­las val­mis Ko­lu­ve­re tee re­mont. Töid te­gi Lem­min­käi­nen Ees­ti AS, re­mont läks val­la­le maks­ma 22 796,4 eu­rot. Ko­lu­ve­re tee on kõr­val­maan­tee, mis saab al­gu­se Aru­kü­la-Kos­ti­ve­re teest. Re­mon­ti va­jas 625 meet­ri pik­ku­ne ja 7 meet­ri laiu­ne lõik. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Tee­lõik oli vä­ga hal­vas olu­kor­ras, ku­na tee muld­ke­ha oli ko­gu pik­ku­ses ehi­ta­tud tur­ba pea­le, mil­le va­he­le on pai­gal­da­tud võ­sast niiöel­da võrk kan­de­või­me pa­ran­da­mi­seks.”

Eelmine artikkelRaa­si­kul ja Kuusalus esimesed valimisliidud re­gist­ree­ri­tud
Järgmine artikkelPika­ve­res esietendus VAI­NO NA­PI la­vas­ta­tud „Ves­ki­jär­ve”