Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­jaks va­li­ti UL­VI MEIER

1466

Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­jaks saab se­ni­ne giid-fon­di­hoid­ja Ul­vi Meie­r. Ta on Kol­ga ela­nik, töö­ta­nud muu­seu­mis 10 aas­tat, neist 3 muu­seu­mi ju­ha­ta­ja ko­hu­se­täit­ja­na se­ni­se ju­ha­ta­ja lap­se­puh­ku­se ajal. „Olen muu­seu­mi­tööd tei­nud ja mõt­le­sin, et pa­nen ju­ha­ta­ja ko­ha­le kan­di­dee­ri­des end proo­vi­le. Sel tu­ris­mi­hooa­jal on töö­koor­mus ol­nud suur, rah­vast on käi­nud pal­ju, roh­kes­ti on vä­lis­tu­ris­te,“ rää­kis Ul­vi Meier ja li­sas, et kind­las­ti ta­haks muu­seu­mis­se ka fon­di­hoid­jat. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tus kon­kur­si­le esi­ta­ti ju­ha­ta­ja ko­ha­le kolm aval­dust. Kon­kur­si­ko­mis­jon koh­tus kõi­gi kol­me kan­di­daa­di­ga.

Eelmine artikkelTänu­võlg ema­kee­le­le ja arm­sa­te­le ema­kee­le õpe­ta­ja­te­le
Järgmine artikkelHara kü­la kin­kis Lok­sa ki­ri­ku­le si­ni­must­val­ge sei­na­li­pu