Kol­ga met­sa­raie rah­va­koo­so­le­kud jät­ku­vad

1487

Kol­gas koh­tu­sid eel­mi­sel kol­ma­päe­val RMK ja ko­gu­kon­na esin­da­jad, rää­gi­ti Ida-Har­ju mets­kon­na raiep­laa­ni­dest järg­ne­vaks 20 aas­taks. An­ni­ka Blum selt­sin­gust Kol­ga Vald üt­les, et RMK esi­tas taas vei­di muu­de­tud raie­ka­va, kui ko­ha­lik hu­vig­rupp on raie­ko­had loo­du­ses üle vaa­da­nud ja teinud oma­pool­sed et­te­pa­ne­kud, RMK­ga kok­ku­le­pe saa­vu­ta­tud, siis kor­ral­da­tak­se en­ne jaa­ni­päe­va veel üks rah­va­koo­so­lek.

Eelmine artikkelKeh­ra Snai­pers sai kao­tu­se ja või­du
Järgmine artikkelLahin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­mas on plaan ava­da 4. jaa­nua­ril 2018