Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu või­tis Keh­ra Ma­ru

981

AND­RES KAAR­MANN

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas al­gas 16. no­vemb­ril 22. män­gu­hooaeg ning esi­me­se voo­ru või­tis 44 punk­ti­ga Keh­ra Ma­ru koos­sei­sus Kel­li Põ­len­dik, And­res Puu­sepp, Mart Sch­meidt ja An­ne Oruaas. Järg­ne­sid 39 punk­ti­ga Aru­kü­la (Tar­mo Arm, Joo­sep Loost, Avo Möls ja Mo­ni­ka Nu­ka) ning võrd­selt 37 punkt ko­gu­nud Kai­su­ka­rud (San­der Pii­be­mann, Mar­tin Piis­pea, Ind­rek Ad­ler ja Ur­ve Toom­puu), Ka­val Kits (Alo Lää­ne, Ai­var Luik, Triin Jõe­leht ja Jaa­nus Peen­sa­lu), MC Ase­ri (Ta­nel Lin­der, Mait Al­les, Pee­ter Al­les ja Sö­ren Rit­so) ning ÜRT (Kad­ri Ida­vain, Il­vard Ee­rik­soo, Ker­tu Prii­linn ja Kau­po Rüüt­sa­lu).

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sar­ja on re­gist­ree­ru­nud 44 võist­kon­da, esi­me­ses voo­rus osa­lesid 42. Sar­jas toi­muvad viis män­gu ning iga võist­kon­na hal­vim tu­le­mus ar­ves­ta­tak­se ülds­koo­rist ma­ha. Tei­ne voor tuleb 11. jaa­nua­ril.

Eelmine artikkelKas kestame või kustume? On sel tähtsust?
Järgmine artikkelVir­ve kü­la­va­ne­maks va­li­ti JAAN VELST­RÖM