Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu vii­ma­se voo­ru võit­is Kai­su­ka­rud ning ko­gu sar­ja Ma ja Sa

1003

And­res Kaar­mann

14. ap­ril­lil jõu­dis sel­leks hooa­jaks ühe­le poo­le Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu­sa­ri. Vii­ma­se män­gu võit­sid 48 punk­ti­ga Kai­su­ka­rud (Ind­rek Ad­ler, Ur­ve Toom­puu, San­der Pii­be­mann ja Mar­tin Piis­pea). 43 punk­ti­ga järg­ne­sid Ma Ja Sa (Anu Kirs­man, Enn Kirs­man, Pee­ter Sii­lak, Too­mas Uus­kam) ning võrd­selt 42 punk­ti­ga Ta­pur­la (Ar­tur Tal­vik, Ülo Ka­se­ma, Pee­ter Ta­li, Ülar Vaadumäe) ja Noor Ju­min­da (And­rus Vol­mer, Ai­ve Mõt­tus, Anu Eek-Mä­gi, Tar­mo Amer). Seits­mes Tu­ba (Ind­rek Tik­va, Mar­gus Kröönst­röm, Raul Hein­sa­lu, Tar­vi Velst­röm) ko­gus 41 punk­ti ning Keh­ra Ma­ru (Mart Sch­meidt, And­res Puu­sepp, An­ne Oruaas, Kai­re Kroon) ja Ni­me­tu (Kau­po Rüüt­sa­lu, Kat­riin Rüüt­sa­lu ja Kat­rin Rüüt­sa­lu) 40 punk­ti.

Sar­jas oli kok­ku viis män­gu ning iga võist­kon­na skoo­rist ar­vu­ta­ti ma­ha nõr­gi­ma män­gu tu­le­mus. See­ga nel­ja pa­ri­ma män­gu kok­ku­võt­tes tu­li üld­võit­jaks Ma Ja Sa (Ott Sand­rak, Enn Kirs­man, Anu Kirs­man ja Pee­ter Sii­lak) 186 punk­ti­ga. Võit­ja­te­le järg­ne­sid Kai­su­ka­rud 174 punk­ti­ga ning kol­man­dat koh­ta ja­ga­nud Su­va­li­sed (Rain Pää­ren, San­der Ku­re­ma, Rei­mo Ka­ru, Kai­do Rei­mann) ja Wär­ner Broz (Aap All­mä­gi, Alo All­mä­gi, Mir­jam Sil­la­jõe, Pent Paal­berg) võrd­selt 172 punk­ti­ga. Esi­kuui­kus­se mah­tu­sid veel Noor Ju­min­da 166 ning Keh­ra Ma­ru 165 punk­ti­ga.

Kok­ku osa­le­sid käe­so­le­val hooa­jal 44 võist­kon­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la meist­rid võrk­pal­lis on Kol­ga võist­kon­nad
Järgmine artikkelAru­kü­la koo­li ja staa­dio­ni ehi­tu­se pro­jek­ti­juht on VKM Kon­sult OÜ