Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu tei­se voo­ru või­tis Ma Ja Sa

957

AND­RES KAAR­MANN

Ree­del, 26. jaa­nua­ril jät­kus Kol­ga­kü­las mä­lu­män­gu­sar­ja juu­be­li­hooaeg.

Pa­ri­ma tu­le­mu­se eest hoo­lit­ses 50 punk­ti ko­gu­nud võist­kond Ma Ja Sa koos­sei­sus Ott Sand­rak, Pee­ter Sii­lak, Anu Kirs­man ja Enn Kirs­man. Tei­seks tu­li Wär­ner Broz 44 ning kol­man­daks Su­va­li­sed 43 punk­ti­ga. Esi­kol­mi­ku­le järg­ne­sid 41 punk­ti­ga Päe­va­lii­lia ning võrd­selt 40 punk­ti­ga Kai­su­ka­rud, Noor Ju­min­da ja Keh­ra Ma­ru.

Sar­ja kok­ku­võt­tes suu­tis liid­ri­ko­ha säi­li­ta­da Wär­ner Broz, kes on ka­he voo­ru­ga ko­gu­nud 91 punk­ti. Järg­ne­vad Ma Ja Sa 86 ning Kai­su­ka­rud 83 punk­ti­ga. Esi­kuui­kus­se ma­hu­vad veel Keh­ra Ma­ru 81, Su­va­li­sed 80 ning Ka­bu­jalg 77 punk­ti­ga.

Tei­ses voo­rus osa­le­sid 39 võist­kon­da, kok­ku män­gi­vad Kol­ga­kü­la sar­jas 44 võist­kon­da. Kol­mas mä­lu­mäng on ree­del, 16. veeb­rua­ril. Kok­ku on sel hooa­jal viis män­gu.