Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jas voor

336
Kolgaküla mälumäng

AND­RES KAAR­MANN

15. märt­sil toi­mus Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jas ja üht­la­si eel­vii­ma­ne voor. Võit läks võrd­selt 44 punk­ti­ga ja­ga­mi­se­le kol­me võist­kon­na va­hel. Need olid Aru­kü­la (Tar­mo Arm, Joo­sep Loost, Avo Möls ja Mo­ni­ka Nu­ka), Ro­man­ti­kud (Ed­gar Tom­bu, Ind­rek Pals, Sven Moor­lat ja Jaak Möl­der) ning Park­si (And­res All­mä­gi, Too­mas Kurg, Tõ­nu Sild ja Ave All­mä­gi). Esi­kol­mi­ku­le järg­ne­sid Wär­ner Broz 42 ja Kai­su­ka­rud 40 punk­ti­ga.

Sar­ja kok­ku­võt­tes jät­kab liid­ri­na Keh­ra Ma­ru (Kel­li Põ­len­dik, And­res Puu­sepp, Mart Sch­meidt ja An­ne Oruaas), kes nel­ja män­gu­ga on ko­gu­nud 158 punk­ti. Järg­ne­vad Kai­su­ka­rud (145), Ro­man­ti­kud (144) ja Aru­kü­la (143). Kui­võrd ül­dar­ves­tu­ses la­hu­ta­tak­se ko­gu­sum­mast ma­ha kõi­ge hal­vem mäng, siis võib vii­ma­ne voor tuua ta­be­lis­se veel olu­li­si muu­tu­seid. Spor­di­kü­si­mus­te ar­ves­tu­ses ju­hib en­ne vii­mast voo­ru Keh­ra Ma­ru ning pil­di­kü­si­mus­te ar­ves­tu­ses Kai­su­ka­rud.

Kok­ku osa­les nel­jan­das voo­rus 44 võist­kon­da.

Sar­ja vii­ma­ne mäng toi­mub 12. ap­ril­lil.