Ko­roo­na­tur­niir AL­LAN VAU­PE­RE mä­les­tu­seks

1496

23. sep­temb­ril oli Aru­kü­la koo­li spor­di­saa­lis tur­niir tä­na­vu lah­ku­nud Ees­ti ühe kõi­gi ae­ga­de pa­ri­ma ko­roo­na­män­gi­ja Al­lan Vau­pe­re mä­les­tu­seks.
31kord­ne Ees­ti meis­ter Al­lan Vau­pe­re alus­tas sport­la­se­teed Lok­sal ja või­tis esi­me­sed meist­ri­tiit­lid Kuu­sa­lu Lit­te­ri klu­bis män­gi­des. Suu­re­ma osa tiit­li­test sai siis­ki Keh­ra Ko­roo­na­män­guk­lu­bis­se kuu­lu­des ning vii­ma­se 2016. aas­tal Kad­ri­na No­vu­se SK koos­sei­sus.
Sep­temb­ris oleks Al­lan Vau­pe­re saa­nud 55aas­ta­seks. Sel pu­hul kor­ral­da­sid te­ma lap­sed Liis ja Re­ne Vau­pe­re isa mä­les­tu­seks tur­nii­ri, kus män­gi­ti Al­lan Vau­pe­re lem­mi­kut – paa­ris­män­gu ees­ti män­gu­laual. Osa­le­sid nii mees-, nais- kui ka se­ga­paa­rid.
Üld­võit­jaks tu­li Al­la­ni Vau­pe­re kauaaeg­ne klu­bi­kaas­la­ne Kau­po Helm-Ro­sin Keh­rast koos He­le­na Tan­ni­ga. Ain­sa kao­tu­se pi­did nad vas­tu võt­ma mees­paa­ri­de pa­ri­ma­telt – Kuu­sa­lu män­gi­jalt Ma­ti To­ro­pilt ja Gui­do Tree­silt Pe­nin­gi klu­bist. Mees­paa­ri­de pa­ri­mad kao­ta­sid ava­män­gu hi­li­se­ma­le nais­paa­ri­de võit­ja­te­le Liis Vau­pe­re­le ja And­rea Uus­tuln­di­le. Pe­nin­gi paar Ur­ve Ree­tamm- Piia-Liis See­der said tu­ge­va­koos­sei­su­li­sel tur­nii­ril kok­ku­võt­tes 9. ko­ha, kuid nais­paa­ri­de hul­gas olid tei­sed.

Eelmine artikkelAni­ja val­la 6. rah­va­jook­sul re­kor­darv osa­võt­jaid
Järgmine artikkelVali­ja mee­les­pea