Üles­kut­se: tee Ees­ti­le kin­gi­tus ter­vi­se­ra­jal

144
Nõmme terviserada.

SA Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad

Ka tä­na­vu kut­sub SA Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad ini­me­si üles tä­his­ta­ma rii­gi sün­ni­päe­va ter­vis­li­ku lii­ku­mi­se­ga. Tra­dit­sioo­ni­li­ne al­ga­tus „Va­ba­rii­gi ter­vi­seks!” kes­tab 24.-27. veeb­rua­ri­ni ning nel­ja päe­va jook­sul ko­gu­tak­se üle Ees­ti ter­vi­se­ra­da­del lii­ku­mis­ki­lo­meet­reid. Kui ilm lu­bab, toi­mub ka mit­meid suu­sa­sõi­te ja mat­ku.

Na­gu ka eel­ne­va­tel aas­ta­tel toi­mub lii­ku­mis­ki­lo­meet­ri­te ar­ves­tus reaa­la­jas Ees­ti Ter­vi­se­ra­da­de vee­bis www.terviserajad.ee ning selleks peaksid kõik liikujad terviserajal käimise järel distantsi kodulehele sisestama. Arvesse lähevad ka väljaspool ametlikke ööpäevaringselt avatud terviseradu, näiteks parkides ja metsades liigutud vahemaad. Nii on kõigil võimalik leida kodulähedane ja turvaline paik liikumiseks. Samuti on kõik liikujad oodatud jagama pilte ja videosid sotsiaalmeedias, teemaviitega #terviserajad.

Kuni märtsi lõpuni toimub Eesti Terviseradade eestvedamisel ka koolidele suunatud liikumiskampaania „Terves kehas terve vaib!”, millest on osa võtmas kümned klassid üle Eesti. Kõik klassid ja koolid, kes 25. veebruaril oma kehalise kasvatuse või mõne muu ainetunni terviserajal läbi viivad, võiksid samuti läbitud distantsi liikumiskilomeetrite arvestusse lisada.

Vabariigi aastapäeval ja sellele järgneval nädalavahetusel saab tervisradadel üle Eesti osa võtta mitmetest üritustest. Huvilised oodatud osalema ka 19. Presidendimatkal, mis vältab veebruari lõpuni.

Rohkem infot leiab kodulehelt www.terviserajad.ee ja Facebookist.

Eesti Terviserajad SA asutasid 2005. aastal ettevõtted Merko Ehitus, Swedbank ja Eesti Energia. Nüüdseks on Eesti Terviseradadest saanud üks suurimatest liikumisharrastuse mõjutajatest. Kokku on Eestis enam kui 1100 kilomeetrit aasta läbi kasutatavaid terviseradasid, mida külastatakse hinnanguliselt 6 miljonit korda aastas ning mida hooldab 200-liikmeline rajameistrite meeskond.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue­le ma­ja­le pan­di nur­ga­ki­vi
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la koo­li­des­se di­gi­va­hen­did loo­du­sai­ne­te õpe­ta­mi­seks