Kiiu mõisast

1765

URMAS KIRTSI,
Kuusalu vallavanem

Facebookis käiva arutelu võiks jaotada tinglikult kolmeks: mis saab Kiiu mõisast, kus paikneb tulevikus vallamaja, milline on Kiiu Arenduse huvi mõisa suhtes? Pakun vastused enda vaatenurgast.
Mis saab Kiiu mõisast­? Kuusalu vallale kuuluva Kiiu mõisa seisukord on väga halb, igaüks võib oma silmaga veenduda. Viimasest kapitaalsest remondist on möödas 46 aastat, suuremast remondist 36. 22 aasta jooksul, mil mõis uuesti vallamajana kasutuses on olnud, on tehtud vaid avariiremonte.
Hoone suuremad probleemid on läbijooksev katus, läbivajuvad põrandad, veekahjustustega laed ja seinad, olematu soojapidavus, amortiseerunud elektrisüsteem. Laelampidest alla nirisev vesi, juhtmete kärsahais, elektripirnide lõhkemine on selge märk, et maja praegusel kujul kasutamine on muutunud ohtlikuks.
Viimase 10 aastaga on Kuusalu vald varasse investeerinud umbes 24 miljonit eurot: koolidesse, lasteaedadesse, rahvamajadesse, tervisekeskusesse, vee- ja kanalisatsiooni trassidesse jne. Vallas on vaid üks hoone, kuhu selle ajaga pole investeeritud sentigi – Kiiu mõis. Nii on toimitud ainult ühel põhjusel – siin tegutseb vallavalitsus, vallamajja investeerimine ei too otsustajatele populaarsust juurde, pigem vastupidi.
Oleme Kiiu mõisa remonti edasi lükates käitunud kui rotid viljasalves. Kas nüüd, kui oleme ühe salve tühjaks söönud ehk maja ressursi ammendanud, tuleks suunduda otsima järgmist, mida hävitada? Hea peremees nii ei käitu. Millised on valikud? Minu arvates saab kaaluda kolme alternatiivi.
Kõik jääb nii nagu on? Vaadata pealt, kuidas valla vara laguneb, kütta edasi vallamaja ümbritsevat õhku, sundida vallaametnikke töötama halbades tingimustes. Kiiu mõis võiks olla valla esindushoone. Millise esmamulje jätab räämas vallamaja valla külalisele, investorile või ka valla elanikule? Kas kõneleb sellest, et tegu on hästi toimetuleva vallaga, kuhu oleks mõistlik oma kodu rajada või investeerida? Pigem vastupidi. Rääkida, et säilitame praeguse olukorra veel aastateks, on vastutustundetu ja võib viia mõisa hävimiseni.
Müüa mõis? Küllap on võimalik, kuid millise hinnaga? Kaks aastat tagasi müüdi mõnekümnetuhande euroga Kolga mõis, mis on parema asukohaga, enamate hoonetega, kümnete hektarite maa ja raieküpse metsaga. Müües Kiiu mõisa ja laenates juurde 1,5 miljonit eurot on võimalik ehitada uus vallamaja, kas Kuusallu või kuhugi mujale. Mis saaks müüdud mõisahoonest edasi? Kuusalu vald müüs aastaid tagasi Kodasoo mõisa, kus kohe pidi hakkama elu keema. Nüüd on hoone hullemas seisus kui 20 aasta eest. Ka Kolga mõisakompleks on täna kordi hullemas seisus kui tagastamise ajal.
Kiiu mõis on praktiliselt ilma maata, asub maanteemüras ja tõenäoliselt pole kuigi atraktiivne investeerimisobjekt. On oht, et ta jäetakse ootama paremaid aegu. Seni seisab mõis keset alevikku valla ühe külastatuma turismiobjekti, Kiiu torni, kõrval ja laguneb.
Remontida mõis? Minu arvates kõige mõistlikum mõte. Tekib juurde ligi 900 ruutmeetrit korras ja avalikus kasutuses pinda, mida saab tarvitada vastavalt valla vajadustele – vallamajaks, muuseumiks, millekski muuks. Hoone projekt on koostatud nii, et teisele korrusele  on  võimalik  ehitada  väheste ja odavate ümberkorraldustega peaaegu mida iganes.
Ainus, milleks Kiiu mõis ei sobi, on pansionaat. Hoone maht on liiga väike, asukoht sobimatu. Pansionaat, mis ots-otsaga kokku tuleks ega nõua vallalt igapäevaseks toimetulekuks pealemaksmist, vajab Kiiu mõisast vähemalt poole suuremat pinda. Pansionaadi eduka toimimise eeldus on vajaliku infrastruktuuri olemasolu: perearst, apteek, kauplused, kirik.
Palju küsimusi on seoses mõisa remondi rahastusega. Miks tehakse seda laenuga ega taotleta euroraha? Kiiu mõisa jaoks pole võimalik kasutada projektirahasid. Avalikuks halduseks kasutatavate hoonete korrastamiseks ei tea ma ühtegi rahastusallikat peale omavalitsuse rahakoti.
Kiiu mõisa remondi teemat on arutatud 2012. aastast, see kajastub valla arengukavas, eelarvestrateegias ja eelarves. On kaalutud eri variante, ka uue maja ehitamist. Nõus, et miljoni euro eest saab teha palju kasulikku. Hulk häid ideid on juba välja käidud, võiksin lisada vähemalt samapalju. Mis puudutab näiteks tänavavalgustuse LED lampidele üleviimist, avanemas on rahastusvoor, kus Kuusalu vald kavatseb osaleda.
Kus paikneb tulevikus vallamaja? Oluline on, et vallamaja oleks inimeste peamisel liikumissuunal. Kuusalu valla elanike jaoks on suurim tõmbekeskus Tallinn. Vallamaja peab asuma Tallinnasse viiva tee lähedal, peab olema hea ligipääsetavus, kiire andmesideühendus, piisavalt kabineti- ja parklapinda.
Enamiku toiminguid saab aetud internetis, tulevikus muutub küsimus vallamaja asukohast aina teisejärgulisemaks. 40 aastat on vallamaja olnud Kiiu mõisas, kas ka tulevikus, näitab aeg. Kiiu arengu seisukohalt oleks vallamaja siiajäämine oluline. Kui kolida vallamaja Kiiust Kuusallu, kas Kuusalu elanike enesetunne paraneb oluliselt? Ei usu. Kuusalu on täna valla keskus ja jääb selleks ka homme.  Kindlasti mõjuks see aga Kiiu arengule negatiivselt.
Milline on Kiiu Arenduse huvi mõisa suhtes? Kiiu Arendus on MTÜ, mis ei tegele kinnisavaraga, vaid kultuurielu elavdamisega. Seitsme aastaga on vabatahtliku töö, annetuste ja projektirahastuste abil loodud valla elanikele vaba-aja veetmise võimalusi. Vaadates Kiiu Arenduse korraldatud sündmustest osavõttu, tundub, need on olnud vajalikud,  inimestele meeldinud. Kiiu Arenduse huvi Kiiu mõisa suhtes on, et mõis oleks korras ja kaunistaks alevikku. Kiiu Arenduse seostamine Kiiu mõisa remondiga on pahatahtlik ja alatu.

Eelmine artikkelKuusalu Soojus tõstab vee- ja kanalisatsiooni hinda
Järgmine artikkelKuusalu spordikeskuses käib järjest rohkem rahvast