Kiiu las­teaia di­rek­to­ri kon­kurss

554
Kiiu Kiigepõnni lasteaed.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si­le Kiiu las­teaia­le Kii­ge­põnn uue di­rek­to­ri leid­mi­seks esi­ta­ti täh­t­ajaks 1. märt­siks 7 aval­dust. Vest­lu­se­le kut­su­tak­se 3. Kiiu las­teaia se­ni­ne di­rek­tor Ju­ta Kop­pel lah­kus omal soo­vil, ala­tes märt­sist töö­tab ta Ku­res­saa­res Saa­re­maa Las­te ja Pe­re­de Tu­gi­kes­ku­se nõus­ta­ja­na.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la 8 spor­dik­lu­bi esialg­ne te­ge­vus­toe­tus on 3750 eu­rot
Järgmine artikkelKeh­ras ei ole koo­li­vorm po­piks saa­nud