Kes­tab kam­paa­nia „Ani­ja vär­vib“

809

Ke­va­del val­la­va­lit­su­se al­ga­ta­tud hea­kor­rap­ro­jek­ti „Ani­ja vär­vib“ raa­mes on 24 ini­mest võt­nud val­la­va­lit­su­sest osa­le­ja­kaar­did, mil­le­ga saa­vad Ani­ja val­la ela­ni­kud Vär­vi­kes­ku­se kaup­lu­sest fas­saa­di ja piir­deae­da­de vär­ve ning maal­ri­töö­riis­tu ja Puu­mar­ke­tist pui­du­ma­ter­ja­li soo­dus­hin­na­ga. „Osa­le­jaid on rõõ­mus­ta­valt pal­ju ning ko­gu val­last. Kam­paa­nia kes­tab sep­temb­ri lõ­pu­ni, soo­vi­tan osa­le­da kõi­gil, kes plaa­ni­vad oma ko­du­ma­ja vä­lis­il­met värs­ken­da­da,“ sõ­nas valla­ar­hi­tekt In­ga Vai­nu.