Keh­ra tä­na­vaid as­fal­tee­rib Al­tos Teed

28

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le val­la tä­na­va­te kat­te­ga tee­de re­mon­diks esi­ta­sid pak­ku­mi­se 7 et­te­võ­tet, neist üks ei kva­li­fit­see­ru­nud. Val­la­va­lit­sus tun­nis­tas edu­kaks OÜ Al­tos Teed pak­ku­mu­se, mis il­ma käi­be­mak­su­ta on 66 666,66 eu­rot. Tä­na­vu re­mon­di­tak­se-uuen­da­tak­se as­falt­teed Keh­ras Nur­me, Tu­le­vi­ku ja Põl­lu tä­na­val.

Eelmine artikkelAni­ja val­la noor­te­ko­gu al­ga­tu­sel ko­ris­ta­ti Keh­rat
Järgmine artikkelAru­kü­la C-klas­si kä­si­pal­lu­rid on Ees­ti meist­rid, HC Keh­ra sai 3. ko­ha