Keh­ras saab män­gi­da disc­gol­fi

1529

Ani­ja Val­la Spor­di­maailm pa­ni Keh­ra staa­dio­ni kel­gu­mäe juur­de üles disc­gol­fi kor­vid – 1 on kel­gu­mäe nõl­val, 7 sel­le ta­ga. Lä­hia­jal viiak­se sin­na ka vis­kea­lu­sed. Spor­di­maail­ma te­gev­juht Mih­kel Kuu­se üt­les, et siis on nii­ni­me­ta­tud test­pe­riood – ket­taid saab vi­sa­ta ning sel­le põh­jal ot­sus­ta­tak­se, kas ja kui­võrd on va­ja ra­da­de ase­tust muu­ta. See­jä­rel koos­ta­tak­se ra­ja­kaar­did ning pan­nak­se üles in­fo­tah­vel. Disc­gol­fi­hu­vi­li­si te­ma sõ­nul on, eel­mi­sel aas­tal vii­di Kõr­ve­maal esi­mest kor­da lä­bi Ani­ja val­la meist­ri­võist­lu­sed. Sü­da­me­kuu raa­mes oli Keh­ra staa­dio­nil disc­gol­fi­koo­li­tus. Ku­na ruu­mi po­le pal­ju, te­hak­se Keh­ras­se um­bes 60-80 meet­ri pik­ku­sed disc­gol­fira­jad. Val­la tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­vad Keh­ras, lau­sus Mih­kel Kuu­se.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la spor­diü­ri­tus­te toe­tu­sed
Järgmine artikkelJumin­da Pool­saa­re Selt­sil on oma bänd ja ran­na­ka­lan­du­se osaü­hing