Keh­ras maa MTÜ­de ka­su­tus­se

503

Ani­ja vo­li­ko­gu ot­sus­tas sea­da ka­su­tus­val­du­se Keh­ras F. R. Kreutz­wal­di tä­nav 2 rah­va­ma­ja kin­nis­tust 2623 ruut­meet­ri suu­ru­se ala­le MTÜ­le Ing­ver ja 835ruut­meet­ri­se­le ala­le MTÜ­le Keerdt­repp. MTÜd soo­vi­vad sin­na ra­ja­da spor­di- ja va­baa­ja­ra­ja­ti­si, taot­le­da sel­leks toe­tu­si Eu­roo­pa Lii­du struk­tuu­ri­fon­di­dest ja mu­jalt. Toe­tu­se saa­mi­seks on va­ja­lik, et taot­le­jad olek­sid kin­nis­tu oma­ni­kud või omak­sid ka­su­tus­val­dust. Keedrt­repp saab ka­su­ta­da Keh­ra noor­te­kes­ku­se esi­se ala, Ing­ver noor­te­kes­ku­se ja rah­va­ma­ja ta­gu­se ning Kal­da tä­na­va äär­se ala. Ka­su­tus­val­dus sea­tak­se 10 aas­taks.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelRaa­si­ku jaa­ni­loo­sil ko­gu­nes re­kord­sum­ma