Keh­ra staa­dion taas kor­ras

1456

Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das re­serv­fon­dist 7948 eu­rot Keh­ra staa­dio­ni era­kor­ra­lis­teks taas­ta­mis­töö­deks. 13. mail Keh­rat ta­ba­nud trom­bi ta­ga­jär­jel sai staa­dio­nil kah­jus­ta­da 20×30 meet­rit kunst­mu­ru­ka­tet. Eel­mi­sel nä­da­lal lõi­ga­ti kort­su­de ee­mal­da­mi­seks osa kunst­mu­rust ja täi­te­ma­ter­ja­list väl­ja ning pai­gal­da­ti uues­ti. Taas­ta­mis­tööd te­gi OÜ Unig­rass, kes eel­mi­sel aas­tal kunst­mu­ru pai­gal­das. Ani­ja JK lii­ga­män­gud Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel toi­mu­sid va­he­peal Raa­si­kul, nüüd saab neid taas pi­da­da ko­dus­taa­dio­nil Keh­ras.