Keh­ra Snai­per­si­le kaks kao­tust

933

Har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel on Keh­ra Snai­pers saa­nud jär­jest 2 kao­tust.

7. no­vemb­ril kao­ta­ti Kait­se­jõu­du­de klu­bi­le 4:5. See­juu­res esi­me­se poo­la­ja või­tis Keh­ra mees­kond 4:2. Snai­per­si ava­vä­ra­va lõi Ai­var Ur­va, järg­mi­se Tar­mo Lill­soo, kel­le­le an­dis re­sul­ta­tiiv­se söö­du Ar­nold Jär­ve­la. Ar­nold Jär­ve­la lõi ka ise kaks vä­ra­vat, esi­me­se Tõ­nu Kop­pe­li, tei­se Tar­mo Lill­soo söö­dust.

14. no­vemb­ril pi­di Keh­ra Snai­pers HC T-Rex Vo­lu­me mees­kon­nalt vas­tu võt­ma 1:6 kao­tu­se. Keh­ra mees­kon­na ain­sa vä­ra­va lõi Ind­rek Lill­soo Ja­nek Hi­ni ja Hen­ry Küü­ne­mäe söö­tu­dest.

Viie män­gu jä­rel on Keh­ra Snai­pers 2. gru­pi 11 mees­kon­na seas en­di­selt 3 punk­ti­ga lan­ge­nud 8. ko­ha­le. Järg­mi­ne mäng on võist­kon­na­ga Mark Win­ner.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas liik­me­te ta­sud
Järgmine artikkelHar­ju­maa ko­roo­na­meist­rid on KAU­PO HELM-RO­SIN ja AH­MET KINK