Keh­ra raud­tee-pro­jekt KI­Ki maa­kon­na­si­pel­gas

1290

KI­Ki pa­ri­ma­te kesk­kon­nap­ro­jek­ti­de hää­le­tu­se või­tis Har­ju pro­jek­ti­dest Keh­ra raud­tee­pea­tu­se ühen­da­mi­ne eri­ne­va­te lii­ku­mis­vii­si­de­ga, mis ko­gus Fa­ce­boo­kis 61 toe­tus­häält. 2016. aas­tal ehi­ta­ti ja re­konst­ruee­ri­ti Keh­ra raud­tee­jaa­ma ümb­ru­ses sõi­du- ja kõn­ni­teid, au­to- ja jalg­rat­ta­park­laid, ala­le ra­ja­ti tä­na­va­val­gus­tus. Ani­ja val­la­va­lit­sus sai sel­leks KI­Ki kau­du Eu­roo­pa Lii­du Üh­te­kuu­lu­vus­fon­dist 784 509 eu­rot, omao­sa­lus oli 188 491 eu­rot. Tiit­li päl­vis igast maa­kon­nast üks pro­jekt, KIK  an­nab lau­reaa­ti­de­le tä­nu­tahv­li.

Eelmine artikkelBus­si­sõit­ja­te mu­re
Järgmine artikkelÜhi­ne­mi­se lä­vel Aeg­vii­du vald elab spor­di­hoo­ne oo­tu­ses