Keh­ra õpi­la­sed te­gid jõu­lu­kuus­ke­dest tu­les­kulp­tuu­ri

701

Ka tä­na­vu val­mis­ta­sid Keh­ra koo­li õpi­la­sed lin­na jaa­ni­tu­lep­lat­si­le too­dud jõu­lu­kuus­ke­dest tu­les­kulp­tuu­ri. Ku­na Hii­na ka­lendri jär­gi lõp­eb pea­gi sea-aas­ta, teh­ti sel­le ära saat­mi­seks sel aas­tal kuus­ke­dest si­ga. Tu­les­kulp­tuu­ri ehi­ta­jaid oli 17, koos õpe­ta­ja­te An­ne ja Too­mas Tan­ne­ga 11 õpi­last ja mõ­ned lap­se­va­ne­mad. Tu­les­kulp­tuur süü­da­ti põ­le­ma lau­päe­va, 11. jaa­nua­ri õh­tu­poo­li­kul. Aru­kü­las pa­lu­ti jõu­lu­kuu­sed tuua rah­va­ma­ja ta­ha, kus need süü­da­ti põ­le­ma pü­ha­päe­val. Esi­nes se­ga­koor Spunk, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts pak­kus teed ja küp­sist.

Eelmine artikkelAVO VEST Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus ta­ga­si
Järgmine artikkelSõnumitoojas 15. jaanuaril