Keh­ra mä­lu­män­gu või­tis taas Mne­mo­siin

504

MART SCH­MEIDT

Tei­si­päe­val, 5. veeb­rua­ril toi­mus ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hoo­aja nel­jas mäng. Võist­kon­di oli kuus: Park­si, Mne­mo­siin, Saa­ja, Mes­sa, YKB ja Su­va­li­sed.

Esi­ko­ha saa­vu­tas teist män­gu jär­jest võist­kond Mne­mo­siin. Või­du­kas võist­kon­nas män­gi­sid Alek­sei Ba­bu­rin, And­ri Ba­bu­rin, Paul Luš­kov ja Val­dur Hü­va­to. Tei­seks tu­li 38 punk­ti­ga võist­kond Park­si koos­sei­sus En­del Soo, Tõ­nu Sild ja Jü­ri Ivask. kol­mas oli võist­kond Su­va­li­sed: An­ge­la Moos­te, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma, Rain Pää­ren ja Kai­do Rei­man. Ne­mad ko­gu­sid 36 punk­ti.

Kok­ku­võt­tes ju­hib hooae­ga Mne­mo­siin 165 punk­ti­ga. Tei­sel ko­hal Su­va­li­sed 155 punk­ti­ga ja kol­man­dal ko­hal Park­si, kel­lel on 145 punk­ti. Järg­ne­vad Mes­sa, Saa­ja, YKB ja sel kor­ral mit­te osa­le­nud Ala­ve­re ASK.

Järg­mi­ne mä­lu­mäng toi­mub Keh­ra rah­va­ma­jas 5. märt­sil.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Raa­si­ku koo­li­des on mi­ni­fir­mad, Kuu­sa­lu koo­lis 4 õpi­las­fir­mat
Järgmine artikkelEes­ti ime