Keh­ra mä­lu­män­gu või­tis Park­si

1228

MART SCH­MEIDT

Tei­si­päe­val, 4. ap­ril­lil toi­mu­nud Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja sel­le hooa­ja kuuen­das män­gus osa­les 7 võist­kon­da: Park­si, Kor­vi­sõ­ber, Saa­ja, Mes­sa, Ala­ve­re ASK, Head Gee­nid ja Su­va­li­sed.
Män­gu või­tis võist­kond Park­si koos­sei­sus Tõ­nu Sild ja En­del Soo. Nad said kok­ku 35 punk­ti. Tei­seks tu­li 31 punk­ti­ga võist­kond Su­va­li­sed: Rain Pää­ren, Rei­mo Ka­ru, Fre­di Ka­ru, San­der Ku­re­ma ja Tar­vo Väl­ba. Vaid punk­ti­ga jäid ma­ha Head Gee­nid, kus võist­le­sid Taa­vi Tam­ki­vi, Priit Raud­ki­vi, Ka­di-Riin Haas­ma ja Rai­mo Jõe­rand.
Viie män­gu kok­ku­võt­tes ju­hib Park­si 206 punk­ti­ga. Järg­ne­vad Kor­vi­sõ­ber 194 ja Su­va­li­sed 193 punk­ti­ga. Hooa­ja vii­ma­ne mäng toi­mub Keh­ra rah­va­ma­jas 2. mail.

Eelmine artikkelLahe­maa ran­na­kü­la­de kul­tuu­ri­loo­lis­te pai­ka­de ni­me­kir­jad
Järgmine artikkelAru­kü­la on vii­ma­seid suu­re­maid asu­laid väl­jae­hi­ta­ma­ta vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­gu­ga