Keh­ra mä­lu­män­gu sar­ja või­tis Park­si

997

MART SCH­MEIDT

Tei­si­päe­val, 2. mail toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja vii­ma­ne, seits­mes mäng. Osa­les 7 võist­kon­da: Park­si, Kor­vi­sõ­ber, Saa­ja, Mes­sa, Ala­ve­re ASK, Head Gee­nid ja Su­va­li­sed.
Esi­koh­ta jäid ja­ga­ma ko­gu­ni kolm 38 punk­ti ko­gu­nud võist­kon­da: Head Gee­nid (Taa­vi Tam­ki­vi, Priit Raud­ki­vi, Ka­di-Riin Haas­ma ja Rai­mo Jõe­rand), Kor­vi­sõ­ber (Peep Kask, Ül­le Kös­ter, Ni­ko­lai Iva­nov, Val­dur Hü­va­to ja Alek­sei Ba­bu­rin) ning Su­va­li­sed (Rain Pää­ren, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma ja Tar­vo Väl­ba). Järg­ne­sid Park­si, Ala­ve­re ASK, Mes­sa ja Saa­ja.
Üld­võit­ja sel­gi­ta­mi­sel ar­ves­ta­ti igal võist­kon­nal ma­ha hooa­ja kõi­ge keh­vem mäng. Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja tä­na­vu­se üld­või­du võt­tis 217 punk­ti­ga Park­si võist­kond, kus män­gi­sid En­del Soo ja Tõ­nu Sild. N207 punk­ti­ga järg­nes Kor­vi­sõ­ber, 205 punk­ti­ga tu­lid kol­man­daks Su­va­li­sed.

Eelmine artikkelPOLITSEIKROONIKA
Järgmine artikkelKuu­sa­lus oli kaks noor­te saa­li­ho­ki­tur­nii­ri